Betalingskortingregeling


Multicare wil transparant zijn in zijn betalingskortingen. Betalingskortingen stellen wij afhankelijk van de termijn, die u als klant met ons afspreekt, waarbinnen rekeningen betaald gaan worden.

Op onze aanbiedingen en rekeningen staan of netto bedragen per stuk of een brutobedrag met daarover genomen de korting, die u bij ons krijgt voor het desbetreffende artikel. De korting, die u bij ons krijgt is afhankelijk van vele factoren en verschilt van afnemer tot afnemer. Het kan dus zijn, dat de ene afnemer een betere korting heeft dan de andere afnemer.

Bij een aanbieding gaan we ervan uit, dat u de aangevraagde artikelen ook daadwerkelijk gaat afnemen. Als de daadwerkelijk af te nemen artikelen beduidend afwijken van de aangeboden aantallen, neem dan voor de zekerheid altijd even contact met ons op. 

Om de grondslag van de betalingsafspraak eenduidig te houden, koppelen we de totaalprijs excl. BTW aan een betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Voor andere betalingstermijnen geldt dan de totaalprijs excl. BTW verminderd of vermeerderd met een korting of toeslag al naar gelang de uiteindelijk af te spreken / afgesproken betalingstermijn. De afgesproken betalingstermijn vindt u bij ons op de aanbieding en de rekening bij het totaalbedrag incl. BTW.

Extra kortingen of toeslagen worden berekend op basis van de totaalprijs excl. BTW. Het BTW bedrag dat op de rekening vermeld staat, wordt daarna bij dit bedrag opgeteld. Het bedrag wat dan resulteert, is het bedrag wat aan ons overgemaakt wordt.

Vooruitbetaling:
totaalprijs excl. BTW min extra korting 5% plus het bedrag van de BTW op de rekening

Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum:
totaalprijs excl. BTW min extra korting 3% plus het bedrag van de BTW op de rekening

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum: 
totaalprijs excl. BTW plus het bedrag van de BTW op de rekening

Betaling binnen 60 dagen na factuurdatum:
totaalprijs excl. BTW plus toeslag 3% plus het bedrag van de BTW op de rekening

Betaling meer dan 60 en tot 90 dagen na factuurdatum:
totaalprijs excl. BTW plus toeslag 10% plus het bedrag van de BTW op de rekening

Voor de rest zijn er geen andere betalingstermijnen. De betalingstermijn wordt bij de opdracht bevestigd en de opdracht wordt verder in uitvoer gebracht, indien de door ons aan u gestuurde opdracht bevestiging met een handtekening door een daartoe geautoriseerd persoon door ons per fax of per e-mail retour is ontvangen. Na overschrijding van de betalingstermijn bent u automatisch in verzuim.
In uitvoer gebrachte opdrachten kunnen niet door u eenzijdig (gedeeltelijk) worden geannuleerd.

Multicare Lighting behoudt zich het recht voor deze betalingskortingregeling te wijzigen / hiervan af te wijken. Bij een generieke aanpassing zullen we u hierover berichten in een nieuwsbrief, die wij zullen sturen naar het e-mail adres van de bij ons bekende personen, die ons inkooporders hebben toegestuurd en gaan we er van uit, dat u deze communiceert met uw debiteurenadministratie.

Als u heeft aangegeven geen prijs te stellen op e-mail nieuwsbrieven gaan we er van uit, dat u deze betalingskortingregeling regelmatig zelf controleert / laat controleren door uw debiteurenadministratie.

Suggesties aangaande deze betalingskortingregeling zijn altijd welkom.